Akademik Personel

 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı
  E-posta Ofis Tel.
Prof. Dr. Hatice ODACI haticeodaci@trabzon.edu.tr 04624551185
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN (Anabilim Dalı Başkanı) mustafa61@trabzon.edu.tr -
Prof. Dr. Hikmet YAZICI hyazici@trabzon.edu.tr 04624551192
Doç. Dr. Vesile OKTAN vesile@trabzon.edu.tr 04624551189
Dr. Öğr. Ü. Fatma ALTUN faltun@trabzon.edu.tr 04624551181
Dr. Öğr. Ü. Zehra Nesrin BİROL zehranesrin@trabzon.edu.tr 04624551320
Dr. Öğr. Ü. Fatih KOCA fkoca@trabzon.edu.tr 04624551685
Dr. Öğr. Ü. Serpil REİSOĞLU sreisoglu@trabzon.edu.tr 04624551172
Dr. Öğr. Ü. Ayşe KALYON aysekalyon@trabzon.edu.tr 04624551685
Arş. Gör. Münevver ÖZDEMİR munevverozdemir@trabzon.edu.tr 04624551173
     
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
  E-posta Ofis Tel.
Doç. Dr. Hülya KASAPOĞLU hulyak@trabzon.edu.tr 04624551693
Doç. Dr. Mehmet OKUTAN (Anabilim Dalı Başkanı) mehmetokutan@trabzon.edu.tr -
Dr. Öğr. Ü. Harun KAHVECİ hkahveci@trabzon.edu.tr 04624551186
Arş. Gör. Sevgi KAYA - -
     
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
  E-posta Ofis Tel.
Dr. Öğr. Ü. Yurdagül GÜNAL ygunal@trabzon.edu.tr 04624551661
Dr. Öğr. Ü. Fatih ORÇAN (Anabilim Dalı Başkanı) fatihorcan@trabzon.edu.tr 04624551700
Arş. Gör. Elif Özlem ARDIÇ e.ozlemardic@trabzon.edu.tr 04624551173
     
     
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
  E-posta Ofis Tel.
Doç. Dr. Raşit ÇELİK (Anabilim Dalı Başkanı) rcelik@trabzon.edu.tr 04624551700
Dr. Öğr. Ü. Elif AKŞAN KILIÇARSLAN eaksan@trabzon.edu.tr 04624551292
Dr. Öğr. Ü. İlhami EGE ilhamiege@trabzon.edu.tr -
Arş. Gör. Yasemin KARSANTIK  ybaykin@trabzon.edu.tr 04624551173