Çift Anadal Programları

Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik danışma ve Rehberlik Anabilim Dalında Çift Ana Dal programı yürütülmekte olup aşağıda belirtilen diğer bölümler bu programa başvuru yapabilmektedirler.
(Başvuru yapabilecek bölümlerde güncelleme söz konusu olabilir.)
Özel Eğitim Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği

Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğrencileri ise şartlarını sağladıkları takdirde, diğer bölümlerde yürütülen Çift Ana Dal programlarına başvurabilirler.

Çift Ana Dal başvurularına ilişkin bilgiler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulur. Çift anadal programına başvurular Üniversite Senatosunca belirlenen ve akademik takvimde öngörülen tarihte, doğrudan veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasında açılan ilgili linkten elektronik olarak da yapılabilir.

Çift Anadal Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Serpil REİSOĞLU
E-posta: sreisoglu@trabzon.edu.tr