Danışmanlıklar, Komisyonlar ve Koordinatörlükler

DERS MUAFİYETİ VE UYUM KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ALTUN (Başkan)
E-posta: faltun@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Serpil REİSOĞLU (Üye)
E-posta: sreisoglu@trabzon.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Harun KAHVECİ (Üye)
E-posta: hkahveci@trabzon.edu.tr
 
FARABİ - ERASMUS - MEVLANA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Dr. Öğr. Üyesi Fatih KOCA
E-posta: fkoca@trabzon.edu.tr
 
ÇİFT ANADAL DANIŞMANLIĞI
Dr. Öğr. Üyesi Serpil REİSOĞLU
E-posta: sreisoglu@trabzon.edu.tr
 
SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIM KOMİSYONU
Prof. Dr. Hatice ODACI (Başkan)
E-posta: haticeodaci@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ORÇAN (Üye)
E-posta: fatihorcan@trabzon.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Harun KAHVECİ (Üye)
E-posta: hkahveci@trabzon.edu.tr