Danışmanlıklar, Komisyonlar ve Koordinatörlükler

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 
DERS MUAFİYETİ - UYUM - MEZUNİYET KOMİSYONU
ASIL
Doç. Dr. Mehmet OKUTAN (Başkan)
E-posta: dr.mokutan@hotmail.com
Doç. Dr. Hülya KASAPOĞLU (Üye)
E-posta: hulyak@trabzon.edu.tr
Doç. Dr. Fatma ALTUN (Üye)
E-posta: faltun@trabzon.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Serpil REİSOĞLU (Üye)
E-posta: sreisoglu@trabzon.edu.tr
 
YEDEK
Dr. Öğr. Üyesi Fatih KOCA
E-posta: fkoca@trabzon.edu.tr