Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, program geliştirme, program değerlendirme, gelişim, öğretme ve öğrenme süreçleri gibi konu alanlarında eğitim vermektedir. Böylece; eğitim fakülteleri içinde eğitim programları ve öğretim alanlarında görev yapacak öğretim üyelerini yetiştirmektedir. Aynı zamanda başta Milli Eğitim Sistemi içinde yer alan öğretim programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi olmak üzere diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki hizmet içi eğitim programlarını geliştirme, yürütme ve değerlendirmede eğitim uzmanı ihtiyacını karşılamaktadır.Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’ndaki öğretim elemanları, bölümümüzdeki diğer anabilim dallarında eğitim öğretim faaliyetlerine destek vermektedir. Bu anabilim dalında lisans ve lisansüstü programlara öğrenci alınmamaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı


Prof. Dr. Nedim ALEV
E-posta: nedim.alev@trabzon.edu.tr