Eğitim Yönetimi

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı'nın amacı, okullara, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara yönetici, denetçi yetiştirmek; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve denetçilerin mesleki yeterliklerini yükseltmek, okul yöneticiliği ve eğitim denetçiliği alanında uzman yetiştirmektir. Anabilim dalında Tezli ve Tezsiz Yüksek lisans (Uzaktan Eğitim) programı bulunmaktadır. Bu programa tüm öğretmenlik alanlarından başvuru kabul edilmektedir.

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Mehmet Okutan
E-posta: mehmetokutan@trabzon.edu.tr