Genel Bilgiler

Eğitim Bilimleri Bölümü; eğitim-öğretim hayatına 1983 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi bünyesinde başlamıştır. 2018 yılında KTÜ’den ayrılarak kurulan Trabzon Üniversitesinde yine Fatih Eğitim Fakültesi içerisinde eğitim öğretim hizmetlerine devam etmektir. Bölüm bünyesinde “Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR)”, “Eğitim Yönetimi”, “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”, “Eğitim Programları ve Öğretim”, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri”, “Öğretim Teknolojileri” ve “Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi” olmak üzere yedi farklı anabilim dalı bulunmaktadır. Bunlardan; Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Anabilim Dalında lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Eğitim Yönetimi anabilim dalında uzaktan eğitim yoluyla tezli ve tezsiz yüksek lisans programı sürdürülmektedir.

PDR lisans programında ruh sağlığı, okullarda psikolojik danışma hizmetleri, aile ve evlilik danışmanlığı ve kariyer danışmanlığı alanlarında teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Aynı zamanda PDR lisans programı öğrencileri okul öncesi öğretmenliği ve özel eğitim programlarında çift dal uygulaması yapma imkânına sahiptirler. Bununla birlikte PDR lisans programına özel eğitim öğretmenliği ve okul öncesi programlarından da bölümler arası yatay geçiş yoluyla öğrenci alınabilmektedir. PDR mezunları aynı zamanda AKTS ve diploma eki ile uluslararası geçerliği olan diplomalar elde etmektedir. Mezunlar başta Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullar olmak üzere, farklı kamu ve özel sektör alanlarında istihdam olanağı bulabilmektedir. Gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin bölümler arası, üniversiteler arası ve programlar arası yatay geçiş hakkı bulunmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin yurt içinde Farabi ve yurt dışında Erasmus programlarına katılarak farklı deneyimlerle gelişimlerini sürdürme imkanları vardır.

Lisansüstü programlara alan içi ve yakın alanlardan öğrenci alımı yapılmaktadır. Belirtilen sayıda ders kredisini alıp tezini tamamlayanlara yüksek lisans seviyesinde uzman, doktora düzeyinde ise doktor unvanı verilmektedir. Lisansüstü eğitim yapan başarılı araştırmacıların bölümümüzde ya da diğer yüksek öğretim kurumlarında akademisyen olarak istihdam edilme olanağı bulunmaktadır.