Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı’ nın amacı; diğer eğitim fakültelerinde yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi ile ilgili akademik yapılanmaların oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak, yetişkin eğitimi alanının meslekleşmesi için uygulama ve akademi arasındaki bağı güçlendirmek, yetişkin eğitiminin kuramsal temellerine katkıda bulunacak araştırmalar yürütmektir. Bu anabilim dalında lisans ve lisansüstü programlara öğrenci alınmamaktadır.