Lisans Akademik Danışmanlıklar

BİRİNCİ ÖĞRETİM
Birinci Sınıf
Doç. Dr. Üyesi Fatma ALTUN
e-posta: faltun@trabzon.edu.tr

İkinci Sınıf
Dr. Öğr. Ü. Ayşe KALYON
e-posta: aysekalyon@trabzon.edu.tr

Üçüncü Sınıf
Dr. Öğr. Üyesi Serpil REİSOĞLU
e-posta: sreisoglu@trabzon.edu.tr

Dördüncü Sınıf
Dr. Öğr. Üyesi Zehra Nesrin BİROL
e-posta: zehranesrin@trabzon.edu.tr

İKİNCİ ÖĞRETİM
Dördüncü Sınıf
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Koca
e-posta: fkoca@trabzon.edu.tr