Lisans Öğretim Programı

1. Yıl
Kodu Ders Adı ECTS D+U+L Dili
Güz Dönemi
GEKU1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3 2+0+0 Türkçe
GEKU1003 Yabancı Dil I 3 2+0+0 İngilizce
GEKU1005 Türk Dili I 5 2+0+0 Türkçe
GEKU1007 Bilişim Teknolojileri 5 2+0+0 Türkçe
MEBI1001 Eğitime Giriş 3 2+0+0 Türkçe
MEBI1003 Eğitim Sosyolojisi 3 2+0+0 Türkçe
RPDA1013 Kültürel Antropoloji 4 2+0+0 Türkçe
RPDA1011 Psikolojiye Giriş 4 2+0+0 Türkçe
Güz Dönemi Toplamı: 30 16+0+0  
Bahar Dönemi
RPDA1012 Gelişim Psikolojisi I 4 2+0+0 Türkçe
MEBI1010 Eğitim Felsefesi 3 2+0+0 Türkçe
GEKU1000 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II 3 2+0+0 Türkçe
MEBI1012 Öğretim Teknolojileri 3 2+0+0 Türkçe
RPDA1014 Fizyolojik Psikoloji 4 2+0+0 Türkçe
RPDA1016 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma 5 2+0+0 Türkçe
GEKU1004 Türk Dili II 5 2+0+0 Türkçe
GEKU1002 Yabancı Dil II 3 2+0+0 İngilizce
Bahar Dönemi Toplamı: 30 16+0+0  
YIL TOPLAMI: 60    
 
2. Yıl
Kodu Ders Adı ECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MEBI2001 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 2+0+0 Zorunlu Türkçe
RPDA2003 Gelişim Psikolojisi II 4 2+0+0 Zorunlu Türkçe
RPDA2005 Öğrenme Psikolojisi 4 2+0+0 Zorunlu Türkçe
RPDA2007 Sosyal Psikoloji 4 2+0+0 Zorunlu Türkçe
RPDA2009 Temel İstatistik 4 2+0+0 Zorunlu Türkçe
SRAE2005 Özel Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi 4 2+0+0 Seçmeli Türkçe
SRAE2007 Çocuk İstismarı ve İhmali 4 2+0+0 Seçmeli Türkçe
SRMB2003 Öğrenme Güçlükleri 4 2+0+0 Seçmeli Türkçe
SRGK2001 İnsan İlişkileri ve İletişim 4 2+0+0 Seçmeli Türkçe
Güz Dönemi Toplamı: 31 16+0+0    
Bahar Dönemi
MEBI2004 Türk Eğitim Tarihi 3 2+0+0 Zorunlu Türkçe
RPDA2006 Kişilik Kuramları 2 2+0+0 Zorunlu Türkçe
RPDA2008 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları 2 2+0+0 Zorunlu Türkçe
RPDA2010 Karakter ve Değer Eğitimi 3 2+0+0 Zorunlu Türkçe
RPDA2012 Test Dışı Teknikler 3 1+2+0 Zorunlu Türkçe
MEBI2002 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 3 2+0+0 Zorunlu Türkçe
GEKU2006 Topluma Hizmet Uygulamaları 3 1+2+0 Zorunlu Türkçe
SRMB2002 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 4 2+0+0 Seçmeli Türkçe
SRGK2004 Mesleki İngilizce 4 2+0+0 Seçmeli Türkçe
SRAE2016 Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma 4 2+0+0 Seçmeli Türkçe
Bahar Dönemi Toplamı: 31 18+4+0    
YIL TOPLAMI: 62      
 
3. Yıl
Kodu Ders Adı ECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
MEBI3011 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 3 2+0+0 Zorunlu Türkçe
MEBI3007 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 3 2+0+0 Zorunlu Türkçe
RPDA3001 Davranış Bozuklukları I 3 2+0+0 Zorunlu Türkçe
RPDA3003 Psikolojik Testler 3 1+2+0 Zorunlu Türkçe
RPDA3005 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri 3 2+0+0 Zorunlu Türkçe
RPDA3007 Psikolojik Danışma Kuramları 2 2+0+0 Zorunlu Türkçe
RPDA3009 Mesleki Rehberlik 2 2+0+0 Zorunlu Türkçe
SEMB6033 Eğitimde Drama 4 2+0+0 Seçmeli Türkçe
SEGK5027 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 4 2+0+0 Seçmeli Türkçe
SRAE3007 Kısa Süreli Psikolojik Danışma 4 2+0+0 Seçmeli Türkçe
Güz Dönemi Toplamı: 31 19+2+0    
Bahar Dönemi
MEBI3000 Eğitimde Ahlak ve Etik 3 2+0+0 Zorunlu Türkçe
MEBI3002 Sınıf Yönetimi 3 2+0+0 Zorunlu Türkçe
RPDA3008 Davranış Bozuklukları II 2 2+0+0 Zorunlu Türkçe
RPDA3010 Psikolojik Danışma Becerileri 4 1+2+0 Zorunlu Türkçe
RPDA3012 Grupla Psikolojik Danışma 3 2+0+0 Zorunlu Türkçe
RPDA3014 Mesleki Rehberlik Uygulamaları 2 1+2+0 Zorunlu Türkçe
RPDA3016 Manevi Danışmanlık 2 2+0+0 Zorunlu Türkçe
SEMB6012 Kapsayıcı Eğitim 4 2+0+0 Seçmeli Türkçe
SEGK5010 Medya Okuryazarlığı 4 2+0+0 Seçmeli Türkçe
SRPD204 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma 4 2+0+0 Seçmeli Türkçe
Bahar Dönemi Toplamı: 31 18+4+0    
YIL TOPLAMI: 62      
 
4. Yıl
Kodu Ders Adı ECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
OMES409 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 4 2+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 403 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 4 1+4+0 Zorunlu Türkçe
OMES 405 Toplumda Hizmet Uygulamaları 3 1+2+0 Zorunlu Türkçe
RPD401 Psikolojik Testler 4 2+2+0 Zorunlu Türkçe
RPD405 Öğrenme Güçlükleri 3 2+0+0 Zorunlu Türkçe
SRPD 405 Çocuklarda Psikolojik Danışma 4 2+0+0 Seçmeli Türkçe
SRPD 411 Çiftlerde Psikolojik Danışma 4 2+0+0 Seçmeli Türkçe
SRPD 413 Ruh Sağlığı Danışmanlığı 4 2+0+0 Seçmeli Türkçe
Güz Dönemi Toplamı: 30 14+8+0    
Bahar Dönemi
RPD408 Kurum Deneyimi 5 1+2+0 Zorunlu Türkçe
RPD 404 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması 6 1+2+0 Zorunlu Türkçe
RPD 406 Meslek Etiği ve Yasal Konular 5 2+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 402 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri 6 2+2+0 Zorunlu Türkçe
SRPD404 Rehabilitasyon Danışmanlığı 4 2+0+0 Seçmeli Türkçe
SRPD 406 Travma Sonrası Psikolojik Danışma 4 2+0+0 Seçmeli Türkçe
SRPD 408 Nitel Araştırmalar 4 2+0+0 Seçmeli Türkçe
Bahar Dönemi Toplamı: 35 12+6+0    
YIL TOPLAMI: 65