Lisans Öğretim Programı

 
1. Yıl
Kodu Ders Adı ECTS D+U+L Dili
Güz Dönemi
MEBI 1001       Eğitim Bilimine Giriş 3 2+0+2 Türkçe
MEBI 1003       Eğitim Sosyolojisi 3 2+0+2 Türkçe
GEKU 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 3 2+0+2 Türkçe
GEKU 1003 Yabancı Dil 1 3 2+0+2 İngilizce
GEKU 1005 Türk Dili 1 5 3+0+3 Türkçe
GEKU 1007      Bilişim Teknolojileri 5 3+0+3 Türkçe
RPDA 1011 Psikolojiye Giriş 4 2+0+2 Türkçe
RPDA 1013       Kültürel Antropoloji 4 2+0+2 Türkçe
Güz Dönemi Toplamı : 30 18+0+18  
Bahar Dönemi
MEBI 1000 Eğitim Felsefesi 3 2+0+2 Türkçe
MEBI 1002 Öğretim Teknolojileri 3 2+0+2 Türkçe
GEKU 1000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 3 2+0+2 Türkçe
GEKU 1002 Yabancı Dil 2 3 2+0+2 İngilizce
GEKU 1004 Türk Dili 2 5 3+0+3 Türkçe
RPDA 1012 Gelişim Psikolojisi 1 4 2+0+2 Türkçe
RPDA 1014 Fizyolojik Psikoloji 4 2+0+2 Türkçe
RPDA 1016 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma 5 2+0+2 Türkçe
Bahar Dönemi Toplamı : 30 17+0+17  
YIL TOPLAMI: 60    
 
2. Yıl
Kodu Ders Adı ECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
OMES219 Ölçme ve Değerlendirme 3 3+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 201 Rehberlik ve Psikolojik Danışma 5 3+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 203 İstatistik - I 5 3+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 205 Bilim Tarihi 4 3+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 207 Özel Eğitim 3 3+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 211 Gelişim Psikolojisi - II 5 3+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 213 Okullarda Gözlem 5 2+2+0 Zorunlu Türkçe
Güz Dönemi Toplamı : 30 20+2+0    
Bahar Dönemi
OMES202 Öğretim İlke ve Yöntemleri 6 3+0+0 Zorunlu Türkçe
OMES214 Sınıf Yönetimi 3 2+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 202 Test Dışı Teknikler 5 3+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 206 İstatistik - II 5 3+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 208 Sosyal Psikoloji 6 3+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 210 Öğrenme Psikolojisi 5 3+0+0 Zorunlu Türkçe
Bahar Dönemi Toplamı : 30 17+0+0    
YIL TOPLAMI : 60      
 
3. Yıl
Kodu Ders Adı ECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
RPD 301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri 6 3+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri 6 3+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 305 Kişilik Kuramları 6 3+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 307 Mesleki Rehberlik ve Danışma 6 3+0+0 Zorunlu Türkçe
  Seçmeli-1 3 3+0+0 Seçmeli Türkçe
  Seçmeli-2 3 3+0+0 Seçmeli Türkçe
Seçmeli Dersler
SECA301 Psikoloji Tarihi ve Temel Yakl 3 3+0+0 Seçmeli Türkçe
SECA305 İngilizce Okuma ve Konuşma 0 3+0+0 Seçmeli Türkçe
Güz Dönemi Toplamı : 30 18+0+0    
Bahar Dönemi
RPD 302 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması 5 1+4+0 Zorunlu Türkçe
RPD 304 Rehberlikte Program Geliştirme 5 3+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 306 Davranış Bozuklukları 4 3+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 308 Psikolojik Danışma Kuramları 5 3+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 310 Grupla Psikolojik Danışma 5 3+0+0 Zorunlu Türkçe
  Seçmeli-1 3 3+0+0 Seçmeli Türkçe
  Seçmeli-2 3 3+0+0 Seçmeli Türkçe
Seçmeli Dersler
SECA308 Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik 3 3+0+0 Seçmeli Türkçe
SECA310 İlköğretimde Pskikolojik Danışma ve Rehberlik 3 3+0+0 Seçmeli Türkçe
SECA312 Yükseköğretimde Pskikolojik Danışma ve Rehberlik 3 3+0+0 Seçmeli Türkçe
Bahar Dönemi Toplamı : 30 19+4+0    
YIL TOPLAMI : 60      
 
4. Yıl
Kodu Ders Adı ECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
PRD 409 Topluma Hizmet Uygulamaları 5 1+2+0 Zorunlu Türkçe
RPD 401 Psikolojik Testler 4 2+4+0 Zorunlu Türkçe
RPD 403 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları 5 1+4+0 Zorunlu Türkçe
RPD 405 Öğrenme Güçlükleri 4 3+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 407 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 2+0+0 Zorunlu Türkçe
  Seçmeli-1 3 3+0+0 Seçmeli Türkçe
  Seçmeli-2 3 3+0+0 Seçmeli Türkçe
Seçmeli Dersler
SECA401 Mesleki İngilizce - II 3 3+0+0 Seçmeli Türkçe
Güz Dönemi Toplamı : 27 15+10+0    
Bahar Dönemi
RPD 402 Rehberlik ve Psiklojik Danışma Semineri 7 2+2+0 Zorunlu Türkçe
RPD 404 Rehberlik ve Psikol Danışma Alan Çalışması 7 1+4+0 Zorunlu Türkçe
RPD 406 Meslek Eğitimi ve Yasal Konula 3 2+0+0 Zorunlu Türkçe
RPD 408 Kurum Deneyimi 7 1+4+0 Zorunlu Türkçe
  Seçmeli-1 3 3+0+0 Seçmeli Türkçe
  Seçmeli-2 3 3+0+0 Seçmeli Türkçe
Seçmeli Dersler
SECA404 Rehabilitasyon Danışmanlığı 3 3+0+0 Seçmeli Türkçe
SECA406 Kısa Süreli Psikolojik Danışma 3 3+0+0 Seçmeli Türkçe
SECA408 Kültüre Dayalı Psikolojik Danışma 3 3+0+0 Seçmeli Türkçe
SECA410 Travma Sonrası Psikolojik Danışma 3 3+0+0 Seçmeli Türkçe
SECA412 Projektif Teknikler 3 3+0+0 Seçmeli Türkçe
SECA414 Nitel Araştırmalar 3 3+0+0 Seçmeli Türkçe
Bahar Dönemi Toplamı : 30 12+10+0    
YIL TOPLAMI : 57