Ufkumuz ve Ülkümüz

Eğitim Bilimleri Bölümü, eğitimin ve bilimin son derece önemli hale geldiği bu yüzyılda, dünyadaki gelişmelerden ve özellikle eğitim alanındaki yeniliklerden haberdar olan, hem kişisel hem de toplumsal olarak, bir bütün halinde gelişmeyi amaç edinen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümün temel ufku; eğitim ve psikoloji alanında bütün dünyadaki gelişmeleri takip eden, ulusal ve uluslar arası akademik etkinliklerle iç içe olan, beceri ve yeteneklerini en üst düzeyde sergileyebilen ve nitelikli hizmet sunabilen psikolojik danışmanlar, eğitim yöneticisi ve denetçileri yetiştirmek ve tüm eğitim-öğretim etkinlikleri bağlamında mesleki ideallerini gerçekleştirmeye hazır eğitim fakültesi öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktır.

Bölüm öğrencilerimize; gelişim ve öğrenme psikolojisi, bireysel farklılıklar, psikolojik danışma ve psikoterapi, uyum ve davranış bozuklukları, istatistik ve ölçme değerlendirme, özel eğitim, program geliştirme, eğitim yönetimi, eğitimin felsefi ve sosyolojik temelleri konusunda yeterli düzeyde bilgi ve beceriler kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Bölüm olarak ülkümüz;
 • Dünyada ve ülkemizde Psikolojik yardım, rehberlik ve eğitim alanında meydana gelen değişimleri ve yeni eğilimleri takip etmek ve yetiştirdiği Psikolojik Danışmanlara bu çerçevede eğitim vermek,
 • Ülkemizde anaokulu düzeyinden üniversite düzeyi dahil rehberlik ve psikolojik yardım faaliyetlerinin düzenlenmesinde söz sahibi olan bir program olmak,
 • Lisansüstü düzeyde bilimsel araştırmalar ve proje çalışmaları yürütmek ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçları ulusal ve uluslar arası düzeyde yayımlamak,
 • Ülkemizin bilimsel ve teknolojik açıdan gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Ülkenin ihtiyaçlarını bilen, kültürel değerlerini koruyan, kanun ve devletin varlığı-bölünmez bütünlüğü ile uzlaşmış, etik ve manevi değerlere saygılı, sürekli kendini yenileyen, araştıran, sorgulayan, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yollarını bilen, eleştiriye ve gelişmeye açık psikolojik danışmanlar yetiştirmek,
 • Psikolojik danışma adaylarının teorik olarak aldıkları bilgileri, hem uygulamalı derslerde, farklı kurum ve problem durumları için uygulamalarını sağlamak,
 • Öğretmen adaylarına alan bilgisi ve formasyon bilgisi yanı sıra, eğitim veren kurumlar için gerekli, milli, manevi ve ahlaki değerleri ve kişiliği kazandırmak,
 • Hizmet öncesi eğitimde olduğu kadar, hizmet içi eğitimde de seminer, konferans ve kurslarla öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yardımcı olmak.
 • Kariyer gelişi ve sürekli gelişim etkinliği bağlamında toplumun farklı beklenti ve taleplerini karşılayabilmek,
 • Toplum ruh sağlığının korunabilmesi için alan uzmanlığının faaliyet ve yetki alanına giren uygulamalara katılmak,
 • Ulusal ve uluslar arası kabul görmüş psikolojik yardım temel kural ve etik ilkelerine uygun davranacak psikolojik yardım ilişkisi geliştirebilmek.