Yönetim

Bölüm Başkanı E-posta Ofis Tel. Ofis
Prof. Dr. Hikmet YAZICI hyazici@trabzon.edu.tr 04624551192 C Blok Kat 2
         
Bölüm Başkan Yardımcıları      
Doç. Dr. Fatma ALTUN faltun@trabzon.edu.tr 04624551181 C Blok Kat 2
         
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KALYON aysekalyon@trabzon.edu.tr 04624551685 C Blok Kat 2